Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI:
Unvanı: Diyetco Gıda Anonim Şirketi
Adres: Batıkent Mahallesi Ali İhsan Göğüş Caddesi No:148/A Şehitkamil/Gaziantep
Telefon: 0850 888 27 88
E-posta: destek@diyet.co

TÜKETİCİ:
diyet.co internet sitesine adı, adresini ve iletişim bilgilerini kullanarak üye olan kişi.

MADDE 2 – KONU

TÜKETİCİ tarafından elektronik ortamda siparişi verilen, temel özellikleri SATICI’nın internet sitesi olan www.diyet.co adresinde yer alan mal, ürün ya da hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1. TÜKETİCİ, www.diyet.co internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. TÜKETİCİ; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.2. Kargo firmasının, ürünü TÜKETİCİ’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün TÜKETİCİ’ye teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

3.3. Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.5. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade eder.

3.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. TÜKETİCİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasının ortalama 10 ile 15 iş gününü bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

3.8. TÜKETİCİ alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.9. TÜKETİCİ Mal ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme’nin 1. maddesindeki iletişim kanallarından ulaşarak, SATICI’ya yazılı şekilde bildirebilir.

3.10. Uyuşmazlık hallerinde TÜKETİCİ, SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ Mal’ı teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı bulunan hallerde TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması yeterlidir.

Bu hakkın kullanılması halinde,

 • Teslim edilen ürünün faturasının aslının teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade eder.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 • SATICI ürün satarken TÜKETİCİ’den tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

 • TÜKETİCİ’nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
 • niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,
 • tesliminden sonra başka mallarla karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
 • tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar,
 • TÜKETİCİ tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri.

MADDE 6 – YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Belirtilen değer üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde, Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurunun yapılması gerekmektedir.